Barajlar ve HES

Hidroelektrik santrallerin (HES) doğa ve kırsalda yaşayan insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini ve HES yatırımlarına karşı verilen mücadeleleri anlatan ‘Anadolu’nun İsyanı’ adlı kısa film gönüllü desteklerle ve kolektif bir çalışma sonucu ortaya çıkarıldı.

Bu film herhangi bir kar amacı güdülmeden, konuya duyarlı insanların gönülden destekleriyle tamamlanmıştır. Amacı Anadolu’da HES’lere karşı yürütülen mücadeleye destek olmak, halkın sesini duyurmaktır. HES mücadelesi içerisinde bulunan herkes, bu çekimlerin yapıldığı bölgelerdeki bütün canlılar, bu filmin dolaylı ya da dolaysız destekçisidir.

Daha fazla bilgi: http://www.anadolunehirleri.org

Turkey Rivers and Hydroelectric Power Stations

Turkey rivers, the veins of Anatolia, are under attack by hydroelectric power stations which are rerouting the natural way of life in the rural regions of Anatolia.

The rivers are being diverted from their springs into huge pipes which flow all the way to the sea. In the name of production of electricity and privatisation the rivers are being stolen from their cherished natural habitat. These projects will affect the natural habitat of Anatolia irreversibly. However, there is strong resistance to these projects.

For more info visit: http://www.anadolunehirleri.org

The web-site is presenting the documentaries about truth of hydroelectric power plants and their effects on Anatolia.