Ümit Yaşar Oğuzcan

Bir kısmına her mevsim cennet görünür

Bir kısmına her mevsim cennet görünür
Bir kısmı doğuştan yere düşmüş, sürünür
Tanrım! Ne düzensiz bir ömür vermişsin
Son hız yaşanır, sonra yavaştan çürünür.

Ümit Yaşar Oğuzcan (22 Ağustos 1926 – 4 Kasım 1984)

Şiirinin çizgisini 1973’te büyük oğlu Vedat’ın ölmesi üzerine hayatın boşluğu, ölüm ve acı gibi derinliklere, öz ve biçim yoğunlaştırmalarına yöneltti.For some each season seems like heaven

For some each season seems like heaven
For some, they felt down from birth, crawling
My God! What a disordered life you have given
Very fast living, then slowly getting rotten.

Umit Yasar Oguzcan (22 August 1926 – 4 November 1984)

After the death of his older son Vedat, he changed the line of his poems to express the emptiness of life, death, ego and method intensification.

Çeviri / Translation : Inci Ertac